29 November 2013

Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

slide-1

Europaparlamentet godkjente nylig de nye EU-programmene Erasmus+ og Creative Europe.

Erasmus+ er det nye EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport, mens Creative Europe fokuserer på kultur og kreative næringer. Programmene vil ha oppstart i januar, og første utlysninger blir publisert allerede i desember.

Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram
Erasmus+ erstatter EUs livslang læring programmer (LLP) og er EUs nye program for utdanning, ungdom og sport. I tillegg tilbyr Erasmus+ nye tiltak, blant annet på idrettsområdet. Programmet er delt inn i tre nøkkelområder: læringsmobilitet, strategiske partnerskap, og støtte til policyutforming.
Budsjett: ca. 14,5 milliarder euro for perioden 2014-2020

Creative Europe – EUs nye kultur- og mediaprogram
Creative Europe erstatter MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og Culture-programmene. Programmet skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative næringen og bistå audiovisuelle kunstnere i å tilpasse seg en digital verden. Creative Europe har utpekt tre hovedfokusområder for 2014: publikumsutvikling, internasjonale film co-produksjoner, og spillutvikling.
Budsjett: ca. 1.45 milliarder for perioden 2014-2020

Ler mer om dette på EU-parlamentets hjemmeside her, og her.

Share