19 November 2018

Erasmus + økning i budsjettet

erasmus+

Kommisjonen har foreslått en tre-dobling av Erasmus+ budsjettet for neste periode, fra 12 milliarder til 32 milliarder euro. Dette gjør Erasmus+ til et av de mest prioriterte områdene i Kommisjonens forslag til nytt budsjett. Med økningen i budsjettet gjør Kommisjonen det klart at de ønsker å satse på unge europeere.

Økt mobilitet og en styrking av europeisk kultur vil være viktige prioriteringer. Økningen av bevilgningen til Erasmus+ stadfester at EU ser på utdanning som et viktig ledd i sosial utjevning.

Økt fokus på fag og yrkesutdanning

Nytt for neste rammeperiode er at det vil være større fokus på mobilitet for fag- og yrkesopplæring. Dette gir studentene en mulighet til å utvikle sine kunnskaper hos et større omfang av bedrifter, og gjør at også næringslivet i EU er bedre rustet for omstillingen i det europeiske arbeidsmarkedet.

Satte Erasmus+ på kartet for stats- og regjeringssjefene i EU

Utviklingen i Erasmus+ kan sees i sammenheng med Emmanuel Macrons tale ved Sorbonne universitet i september 2017. Den da nyvalgte franske presidenten, framhevet et Europa som skulle bygge på medlemslandenes kulturer. Talen ble godt mottatt og Erasmus+ har blitt sett på som en mulighet for EU til å bekjempe nasjonalistiske strømninger.

Les EFTA landenes innspill til Erasmus+ her.

Les Europakommisjonens forslag her.

 

 

 

Share