28 September 2016

Erasmus+-prosjekt om naturfag og læringsprosesser i Eigersund

erasmusMagma UNESCO Global Geopark og Samfundets skole i Eigersund har nylig fått tilslag på en prosjektsøknad gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Prosjektets tittel er “Enhancement of School TEAching Methods by linking between schools, experts and geoparks in the combination with outdoor activities and ICT technologies”(ESTEAM), og handler om å forbedre læringsprosesser i skolen.

ESTEAM kombinerer undervisningmetodikk, digitale verktøy og naturopplevelser. Nye innovative løsninger skal forbinde den nasjonale læringsplanens mål innen naturvitenskap med digital undervisning, inkludert oppretting av en IKT-plattform, og utendørsaktiviteter. Prosjektet fokuserer på innhold og opplevelser for elevene, og oppmuntrer til økt interesse for naturvitenskap. Lærerne vil tilegne seg ny kunnskap og kompetanse om pedagogikk og didaktiske metoder. Geeoparkene vil få nye kvalitetssikrede produkter og tjenester, og kunnskap og erfaringer skal på sikt anvendes til oppretting av en mobil didaktisk plattform.

Prosjektpartnerne i ESTEAM består av en utdanningsinstitusjon og geopark fra hvert av landene Norge, Slovenia og Portugal, samt et islandsk IT-firma. Idrija Heritage Centre i Slovenia er leder av prosjektet, som løper fra november 2016-november 2019.

Vi ønsker prosjektpartnerne lykke til videre!

 

Share