23 February 2021

ERCs arbeidsprogram med utlysninger for 2021 er publisert

Det europeiske forskningsrådet (ERC) presenterte den 22. februar sitt arbeidsprogram for 2021. Det inkluderer tre hovedutlysninger med en totalfinansiering på 1.9 milliarder euro, som skal fordeles på ca. 1000 forskere. Den første utlysningen, Starting Grant, ble publisert 25. februar 2021, med søknadsfrist 8. april.

Foto: ERC

ERC utlysninger og betydning
Det europeiske forskningsrådet (ERC) er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen som tildeler tilskudd gjennom åpne konkurranser til prosjekter ledet av både etablerte forskere og unge forskere som er tidlig i karrieren. Ettersom det eneste utvalgskriteriet er vitenskapelig dyktighet, forsøker ERC å tiltrekke seg toppforskere fra hele verden, slik at de etablerer seg i Europa. Så langt har ERC finansiert prosjekter til over 9500 forskere på forskjellige stadier av karrieren, og over 70 000 postdoktorer, doktorgradsstudenter og andre som utgjør en del av et forskerteam.

I 2020 ble det gjort en undersøkelse av ERC-finansierte prosjekter som viste at rundt 80% av prosjektene har resultert i vitenskapelige gjennombrudd og store fremskritt, og som viste den fremragende kvaliteten på denne EU-finansierte forskningen.

I EUs langtidsbudsjett fra 2021-2027, vil ERC som en del av Horisont Europa søyle 1, motta over 16 milliarder euro, som utgjør en økning på 22% i forhold til EUs rammeprogram Horisont 2020.

Foto: NFR

Lansering og frister for utlysningen
Dette er det første ERC-arbeidsprogrammet i Horisont Europa, og det inneholder tre typer utlysninger; Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant. I tabellen under er formålet med utlysningene presentert, samt tilskudd og varighet:

  • Den første utlysningen, kalt Starting Grant, ble publisert 25. februar, og har søknadsfrist 8. april.
  • Den 11. mars blir utlysningen om Consolidator Grants publisert. Denne utlysningen angår forskere som konsoliderer sitt eget uavhengige forskerteam eller program. Budsjettet er 633 millioner euro. Søknadsfristen er satt til 20. april.
  • Den 20. mai publiserer ERC utlysningen Advanced Grants. Budsjettet er på 625 millioner euro. Søknadsfristen er 31. august.

På grunn av overgangen til det nye rammeprogrammet Horisont Europa, er Synergy Grants ikke tilgjengelig under arbeidsprogrammet for 2021, men vil sannsynligvis gjenopptas under arbeidsprogrammet for 2022. Synergy Grant er prosjekter der to til fire topp-forskere samarbeider om fremragende forskning i et prosjekt som bare kan gjennomføres med den samlede kunnskapen til søkerne.

Hvem kan delta?
Frem til forhandlingene om assosiering av tredjeland i Horisont Europa er konkludert, kan søkere fra land som var assosierte tredjeland under Horisont 2020, søke på ERC utlysningene. Dette inkluderer blant andre Norge og Storbritannia.

  • Arbeidsprogrammet kan du lese her. ERCs lansering kan du se og lese mer om her.
  • Utlysningen Starting Grant finner du mer informasjon om her, og utlysningen kan du lese her.
  • Les mer om Det europeiske forskningsrådet her.

Share