6 May 2019

ERRIN inviterer til seminar om innovasjon i helsesektoren

zIMbXNhb

13. juni arrangerer ERRINs arbeidsgruppe for helse, seminar i Brussel som vil diskutere ferdighetsutvikling som bidrar til innovasjon i sykehus- og helsesektoren. En utfordring som møter europeiske land er en aldrende befolkning som vil sette helsesystemer under økt press. Dagens sykehus må derfor legge til rette for en økt andel eldre som vil trenge pleie.

Innovasjon i helsesektoren og i sykehusindustrien er derfor viktig. Ferdighetsutvikling kan bidra til mer innovasjon og bedre løsninger. Under seminaret vil det presenteres flere prosjekter som har et mål om å skape en innovasjonskultur i helsesektoren, som i tillegg gir ansatte muligheten til videre ferdighetsutvikling.

Agendaen for seminaret er fortsatt under utvikling og det søkes fortsatt etter personer som kan presentere prosjekter og delta i paneldebatt.

Mer informasjon om seminaret finnes her.

Foreløpig program finnes her.

Share