8 January 2016

Prosjektverksted energi – 10. mars

ErrinForskningsnettverket ERRIN arrangerer prosjektveksted i Brussel den 10. mars. Tema er energiutlysninger i  EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 for perioden 2016-2017.

Prosjektverkstedet er en god anledning til å møte andre aktører som arbeider med energiprosjekter, presentere egne prosjektideer og møte potensielle partnere. Arrangementet skulle egentlig vært avholdt 24. november, men ble flyttet på grunn av den daværende sikkerhetssituasjonen i Brussel.

Fristen for å levere inn prosjektideer har nå gått ut, og ERRIN gjennomgår innsendte forslag, og vil publisere disse på sin hjemmeside. Påmeldingsvinduet åpnet 26. januar, og man kan da melde seg på og indikere hvilke prosjektideer man er interesserte i. Den endelige påmeldingsfristen er 10. februar.

Du kan lese mer om prosjektverkstedet her. Spørsmål kan rettes til Stavangerregionens Europakontor eller ERRINs sekretariat. Vi setter pris på om dere kan videreformidle informasjon om arrangementet til aktuelle kolleger, og hold oss gjerne informert ved eventuell deltakelse.

 

Share