16 October 2014

Lyst å delta i H2020-prosjekt innen helse?

Errin25. november arrangerer ERRIN-nettverket, hvor Stavangerregionens Europakontor er medlem, en helseworkshop hos Emilia-Romagnaregionens Europakontor i Brussel. Formålet med arrangementet er å utarbeide konkrete prosjektforslag og konsortium basert på prosjektideer fra aktørene,  knyttet opp mot helseutlysningene i EUs Horisont 2020-program for 2015. Arrangementet er  en god anledning til å møte potensielle partnere.

Dersom man ønsker å presentere en prosjektide til workshopen, så må en prosjektbeskrivelse sendes over til ERRIN innen 10. november (se vedlagte skjema). Under workshopen vil de konkrete ideene bli diskutert, og man tar sikte på å opprette konsortium for nye prosjekter.

Du kan lese mer om ERRINs prosjektverksted og registrere deg her. Prosjektideskjema og en mer detaljert oversikt over H2020- utlysningene for 2015 er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor om du er interessert i å delta og/eller dersom du har spørsmål.

Share