9 January 2020

ERRIN arrangerer seminar om Mission on Climate Neutral and Smart Cities

Smart Cities WG Meeting_ Towards the Mission on Climate Neutral Cities_2019-12-18_3821ERRINs arbeidsgruppe for smartby, hvor SrE er en av lederne, arrangerer seminar om innhold og utivkling av Mission for klimanøytrale og smarte byer den  21. januar i Brussel. 

City Mission er en del av det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horisont Europa. Europakommisjonen bidrar med foredragsholder og skal presentere innholdet i  Mission on Climate Neutral and Smart Cities samt gi en oppdatering på den siste utviklingen.

I høst oppfordret Europakommisjon relevante aktører til å komme med innspill og kommentarer til City Mission. ERRIN deltok i dette arbeidet og skal presentere sitt innsendte bidrag, som deretter skal diskuteres i mindre grupper den 21. januar.

Arrangementet finner sted den 21. januar kl. 14.00-17.00 og avsluttes med en diskusjon rundt den neste arbeidsplanen for ERRINs arbeidsgruppe for smartby,

For mer informasjon og påmelding følg denne linken.

Share