27 June 2017

Estland overtar formannskapet i EU

1. juli overtar Estland det halvårige formannskapet i EU fra Malta. Det er første gangen landet innehar EU-formannskapet, og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Opprinnelig skulle Storbritannia inneha EU-formannskapet høsten 2017, men ettersom landet er i ferd med å melde seg ut av EU ble det estiske formannskapet flyttet seks måneder frem i tid.

Estland vil videreføre arbeidet det maltesiske EU-formannskapet har påbegynt, og vil ellers prioritere følgende områder:

  • En åpen og innovativ europeisk økonomi: Estland vil prioritere arbeidet med fortsatt økonomisk stabilitet, kunnskapsbasert vekst og konkurransedyktighet, og vil fortsette arbeidet med å fullføre EUs indre marked. Konkrete saker som skal prioriteres er eksempelvis fullføringen av andre fase av EUs bankunion, videre arbeid med kapitalmarkedsunionen, modernisering av EUs skatte- og avgiftssystem videre arbeid med EUs energiunion. Estland vil også arbeide for fremgang i EUs forhandlinger om handelsavtaler med Japan, Singapore, Australia og New Zealand.
  • Et trygt og sikkert Europa: Formannskapet vil prioritere bedre sikkerhet og bekjempelse av terror og organisert kriminalitet. Dette inkluderer modernisering av Schengen-samarbeidet, blant annet med arbeidet med et smart grensesystem som registrerer alle som ankommer og forlater Schengen, ETIAS-systemet som samler reiseinformasjon, og ECRIS-systemet som registrerer kriminelle. Esterne vil også prioritere reform av EUs asylpolitikk: intensivert retur av ulovlige innvandrere, reform av Dublin-samarbeidet samt lovlige innvandringskanaler for kvalifisert arbeidskraft.
  • Et digitalt Europa og fri bevegelse av data: Estland er en digital leder i Europa, og EUs digitale indre marked står høyt på formannskapets agenda. Man fortsetter det pågående arbeidet med reformen av EUs telekommunikasjonsregelverk, felles opphavsrettsregler, audiovisuelle tjenester samt fjerning av såkalt geoblokking. Cybersikkerhet samt fri flyt av data på tvers av grensene er også en prioritering for formannskapet.
  • Et inkluderende og bærekraftig Europa: Estland vil fortsette arbeidet med en oppdatering av EUs utsendingsdirektiv, koordinering av sosiale sikkerhetsordninger og balansering av arbeid og familieliv, som en videreføring av Europakommisjonens forslag til ny sosialpolitikk som ble lanser i mai i år. Formannskapet understreker at EU står fast på forpliktelsene Paris-avtalen og Unionens 2030-mål innebærer, og vil fortsette arbeidet med reform av EUs kvotehandelssystem, kutt i ikke-kvotepliktig sektor og begrensning i CO2-utslipp fra skog, myrland og landbruk, samt enighet om EUs energieffektiviseringsmål.

Statsminister Erna Solberg møtte det påtroppende EU-formannskapet under statsbesøket i Tallinn 6. juni. Sentrale tema var digitaliseringsarbeidet i Europa, hvor både Estland og Norge er langt fremme og på mange områder foregangsland. I tillegg er både sikkerhetspolitikk og grønn omstilling områder hvor Norge og Estland vil samarbeide nært fremover.

Du kan lese mer om det estiske EU-formannskapet her. Se også Europaparlamentets nærmere gjennomgang av formannskapets prioriteringer. Her kan du lese Euractivs intervju med Estlands president Kersti Kaljulaid.

Bakgrunn:
EU-formannskapenes hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til januar 2019 inkluderer Estland, Bulgaria og Østerrike.

Share