28 October 2020

EU 2021-2027: Et hav av muligheter for offentlig sektor

Fredag 13. november 2020, kl. 09.00-11.15 arrangeres et webinar om kunnskapsprogrammene til EU og hva disse kan tilføre norske kommuner og fylker, i regi av kunnskapskontoret, NorCore. Programmet er utviklet i samarbeid med regionskontorene i Brussel, KS og NHO.

Foto: NORCORE

Norsk deltakelse i EU 2021-2017
EUs budsjett for de neste syv årene starter ved årsskiftet. Det betyr et nytt sett av programmer og ordninger. Som EØS-medlem har Norge tilgang til flere av finansieringsordningene i EU. Norsk deltakelse i EU-programmer, blant annet Horisont Europa, European Digital Programme og Erasmus+, for den kommende programperioden er nylig bekreftet.

Et hav av muligheter for offentlig sektor i EU-programmer
Kunnskapskontoret NorCore, som består av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Diku, arrangerer webinaret “EU 2021-2027: Et hav av muligheter for offentlig sektor”, for å sette lys på hva EU-programmene kan tilføre norske kommuner og fylker.

Når? Fredag 13. november 2020, 9:00 – 11:15.
Hvor? Digitalt. Påmelding her (påmeldingsfrist 10. november 2020).

Dette webinaret fokuserer på de EU-programmene som finansierer forskning, innovasjon og utdanning, da spesielt Horisont Europa og Erasmus +. Disse programmene dekker mange sektorer og målgrupper.

Programmet
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpner webinaret, og Europakommisjonen, representert av DG RTD og DG EAC skal fortelle om hva som er nytt og hvordan programmene vil spille sammen. Vi skal også høre fra Trondheim kommune, Oslo kommune, KS og HVL (TBC) om hvilke muligheter og utfordringer det vil kunne være i å mobilisere og dra nytte av de neste EU-programmene. Se det fullstendige programmet her.

Webinaret sendes via Zoom, og er på engelsk.

  • Se fullstendig program her.
  • Påmelding her.

Share