30 January 2019

EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

Ocean-plastic-pollution

Foto:  wonderfulengineering.com

EU institusjonene er nå enig om nytt direktiv som skal redusere miljøeffekter fra engangsplast. Avtalen er et viktig ledd i kampen mot de økende miljøproblemene  knyttet til plastprodukter. Direktivet vil gi produsenter økt ansvar for sine produkter, øke gjennvinningen av plastprodukter og ha stor betydning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som er laget i plast.

Det er estimert at det nye direktivet vil regulere 86 prosent av engangsplasten som finnes. Gjennom direktivet skal medlemslandene oppnå en ambisiøs og vedvarende reduksjon i bruk av engangs kopper og matbeholdere, det vil også bli innført nasjonale forbud mot engangs bomullspinner, sugerør, mat- og drikkebeholdere.

Les mer om bakgrunnen for det nye plastdirektivet i våre tidligere artikler her.

Les rapporten fra miljøråden ved Norges delegasjon til EU om direktivet her.

 

Share