20 December 2013

EU et stort skritt nærmere en bankunion

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

På det pågående toppmøtet er EU-landenes ledere blitt enige om finansiering av banknedleggelser, et viktig skritt på veien mot en reell bankunion.

På dag en av det to-dager lange toppmøtet 19-20. desember, har EUs ledere blitt enige om regler for avvikling av banker i krise.

Det har vært enighet om rammene for en bankunion for euro-landene en tid. Et viktig element i bankunionen, er den sentrale rollen den Europeiske sentralbanken er tiltenkt med hensyn til å overse medlemslandenes bankers soliditet. Hvordan og hvem som eventuelt skal ta regningen for en eventuell nedleggelse, har vært vanskeligere å komme til enighet om.

Særlig Tyskland har vært opptatt av å få til et europeisk fond for finansiering av eventuelle banknedleggelser, og mange ser enigheten om dette som (nok) en tysk politisk seier.

Uavhengig av dette, representerer gårdagens enighet et stort og viktig skritt mot en reell bankunion, et politisk mål som støttes av både Europaparlamentet og medlemslandene. EU-landene er også i ferd med å komme til enighet om en felles bankinnskuddsgaranti, det tredje elementet i bankunionen. Ferdigstillelsen av en bankunion er et skritt mot en reell økonomisk og monetær union, Kommisjonens oversyn og tettere koordinering av nasjonale budsjett et annet.

Mot slutten av året kan EU også glede seg over at Irland som det første av de kriserammede landene, nå kan avslutte sitt reformprogram og at Latvia blir med i euroen fra januar 2014.

Share