31 March 2023

EU feirer 30 år med det indre marked


Tross stadig tettere integrering, er det fortsatt utfordringer etter tre tiår med fellesmarkedet

Visste du at hele 13 millioner unge har vært på utveksling gjennom Erasmus+? Eller at 17 millioner mennesker bor og/eller jobber i et annet land enn sitt eget? Dette er mulig gjennom det indre marked, som siden begynnelsen i 1993 har muliggjort fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer i EØS-området.

I år markeres 30 år med dette felles markedet, som i dag er verdens største frihandelsmarked målt i kjøpekraft.

EU-kommisjonen anslår at fordelene med fravær av markedsbarrierer for varer og tjenester mellom land i EØS kan tilsvare en økonomisk gevinst nær 713 milliarder euro i 2029.

Feirer egne prestasjoner i ny meddelelse
I anledning jubileet har Kommisjonen publisert en medelelse som feirer milepælene i det indre marked, med integrering på områder som digitalisering, forbrukerrettigheter, finans, energi og mye mer.

Her nevnes også det indre markeds rolle som premissleverandør på mange områder, gjennom etableringen av nye standarder som får global betydning. Det er dette gjerne refereres til som Brussel-effekten.

Rollen EU har spilt i sanksjonene mot Russland nevnes som ett eksempel. Her var EU tidlig ute, og viste seg å stå mer samlet enn mange kanskje hadde spådd på forhånd.


Dirty Thirty?
I meddelelsen vises det også til Green Deal og det foreslåtte State Aid Temporary Crisis and Transition Framework, hvor det foreslås et målrettede og tidsbegrensede tiltak som skal gi et dytt i riktig retning. Det har imidertid vært gjort en rekke unntak fra statsstøtteregelverket i de seneste årene, først grunnet covid 19-pandemien, og senere under energikrisen og inflasjonen vi har sett det siste året.

Spørsmålet mange stiller seg nå er om det indre marked er i en tidlig midtlivskrise. Hvor lenge er man i en unntakstilstand, og hvilke konsekvenser kan dette få for det indre marked på sikt?

Gjennom strømstøtten i vinter, har vi blant annet sett hvor store forskjellene i kompensasjonsordninger kan være mellom land, der land som Frankrike og Tyskland kan subsidiere sine industrier i langt høyere grad enn for eksempel land i øst kan.

I 2020, skrev Fabian Zuleg i tenketanken European Policy Centre (EPC) at “the level playing field er under sterkt press – både i og utenfor EU.”

Men det var kritikk av markedet også før både pandemien og energikrisen, der det blant annet ble pekt på manglende integrering i flere sektorer, med betydelige barrierer til frihandel.

Bli med på festen i bursdagsportalen
For å samle all informasjonen på ett sted, har Kommisjonen opprettet et eget nettsted for 30-årsjubileet.

Her finner du info om det indre marked og om ulike relaterte initativ. Du finner også informasjon om ulike arrangement som avholdes iløpet av 2023. Aktører som planlegger et arrangement i tilknytning til det indre marked i 2023, kan registrere sitt event i portalen.

ShareAuthor

Helga Aunemo