26 January 2018

EU Green Week 2018

dmkphuxwsaa_9ms_large

21-25. mai arrangeres EU Green Week 2018 i Brussel. Temaet for uken er hvordan byer i Europa kan bli grønnere og øke livskvaliteten for innbyggere, ved hjelp av lokale aktører.

Gjennom uken vil flere grønne løsninger på luftkvalitet, vann, støy og avfall bli presentert. Uken er en møteplass for alle som er opptatt av grønne løsninger og å finne samarbeidspartnere opp mot EU-prosjekter.

Uken før arrangeres partnerarrangement der aktører fra næringsliv, akademia, ikke-statlige organisasjoner og lokale myndigheter er invitert til å vise frem sine grønne løsninger. Det er fortsatt mulighet til å melde seg på som partner.

Programmet  for uken er ikke klart, men vil bli lagt ut på nettsidene til kommisjonen fortløpende.

Share