3 June 2020

EU Green Week og EU Sustainable Energy Week går digitalt

Foto: European IoT Pilots EU

Ettersom covid-19 har ført til besøks- og reiserestriksjoner rundt om i Europa, har flere arrangementer i Brussel blitt utsatt eller digitale. Dette gjelder også EU Green Week og EU Sustainable Energy Week.

EU Green Week
EU Green Week skulle opprinnelig finne sted 1-5. juni men er nå blitt flyttet til 20-22 oktober 2020. Årets tema er natur og biologisk mangfold, og vil ta utgangspunkt i EUs strategi for biologisk mangfold for 2030.

Arrangementet skal fokusere på hvor viktig biologisk mangfold er for samfunn og økonomi, og hvordan det kan bidra til bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser, spesielt under den nåværende koronakrisen. Et annet sentralt tema for uken vil være European Green Deal og hvordan EUs bærekraftige vekststrategi kan bidra til å beskytte og gjenopprette naturmangfoldet.


EU Sustainable Energy Week
EU Sustainable Energy Week finner som planlagt sted 22-26 juni og skal for første gang arrangeres digitalt. Den tilhørende policy konferansen finner sted 23-25. juni, der årets tema er “Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth”. Fokus vil være på bærekraftig energi, nye policy initiativer fra EU og beste praksis fra byer og regioner når det gjelder energieffektivitet og forsyningssikkerhet.

  • Les mer om EU Green week her,
  • Les mer om EUSEW her.

Share