28 February 2021

EU inviterer selskaper til å inngå grønne forbruksløfter

EU lanserte sitt nye initiativ Green Consumption Pledge Initiativ, eller det grønne forbruksløfte, den 25. januar 2021. Industri- og bedrifter spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. EU ønsker å inngå i frivillige samarbeid med bedrifter for å øke bærekraften i produksjon og forbruk, ved å frivillig inngå i ikke-regulatoriske tiltak.

Didier Reynders, Kommissæren for justissaker, legger frem det grønne forbruksløftet
Foto: eudebates.tv

Det grønne forbruksløfte er det første initiativet som er levert under den nye forbrukeragendaen. Initiativet er også en del av den europeiske klimapakten, som er et EU initiativ som inviterer mennesker, samfunn og organisasjoner til å delta i klimatiltak og bygge et grønnere Europa. Ved å skrive under på pakten, lover selskaper å akselerere sitt bidrag til et grønt skifte. Løftene er utviklet i en felles innsats mellom Kommisjonen og bedriftene. Målet deres er å akselerere bedriftenes bidrag til en bærekraftig økonomisk utvinning og å bygge forbrukernes tillit til miljøprestasjonene til selskaper og produkter.

Fem selskaper, Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal and Renewd, har allerede meldt seg til å delta i pilotprosjektet. Funksjonen til de grønne forbruksløftene vil bli vurdert om et år, før neste skritt blir tatt.

Fem kjerneløfter
For å delta forplikter selskaper seg til ambisiøse tiltak for å forbedre miljøpåvirkningen og for å bidra til at forbrukere lettere kan gjøre bærekraftige kjøp. Det grønne forbruksløftet er basert på fem kjerneløfter, der selskapene må ta konkrete tiltak i minst tre av de fem områdene. Selskapene må bevise fremgangen med data som skal offentliggjøres. Hvert selskap skal samarbeide med Kommisjonen i full åpenhet for å sikre at fremdriften er pålitelig og verifiserbar.

De fem kjerneløftene er som følger:

  • Beregne selskapets karbonavtrykk, ved hjelp av beregningsmetoden som er utviklet av Kommisjonen. Selskapene skal utvikle prosesser for å redusere sitt fotavtrykk, i tråd med målene i Paris-avtalen.
  • Beregne karbonavtrykket til utvalgte flaggskipprodukter, ved å bruke metoden utviklet av Kommisjonen.
  • Øke salget av bærekraftige produkter eller tjenester innen det totale salget til selskapet, eller dets valgte forretningsdel.
  • Forplikte en del av selskapets PR-utgifter til å fremme bærekraftig praksis i tråd med Kommisjonens implementering av European Green Deal-politikk og- tiltak.
  • Sørge for at informasjonen som gis til forbrukere i forhold til selskapet og produktenes karbonavtrykk er lett tilgjengelig, nøyaktig og tydelig, og vedlikeholde denne informasjonen etter eventuelle reduksjoner eller økninger i fotavtrykkene.

Hvem kan delta og hvordan?
Alle selskaper, med unntak av selskaper i mat- og  detaljhandel-sektoren, som er interessert i å inngå et grønt forbrukerløfte, kan kontakte Kommisjonen innen utgangen av mars 2021. Selskaper som er interessert i å delta i pilotfasen av det grønne forbruksløftet kan melde sin interesse ved å ta kontakt med Kommisjonen via JUST-GREEN-PLEDGE@ec.europa.eu. Den første pilotfasen av det grønne forbrukerløftet vil være fullført innen januar 2022.

Selskaper i matsektoren er oppfordret til å bli med i Code of Conduct for responsible business and marketing practices, ved å sende mail til GROW-CODE-OF-CONDUCT-FOOD@ec.europa.eu .

  • Les mer her om Green Consumption Pledge Initiative her og her.

Share