28 February 2020

EU lanserer datastrategi og hvitbok om kunstig intelligens

ai-logo-1_60649
Europakommisjonen EUs Digital Policy Package inneholder EUs datastrategi, hvor det planlegges økt datadeling mellom private og offentlige aktører, samt en hvitbok om kunstig intelligens, med fokus teknologitesting.  

A European Strategy for Data
En av kommisjonens ambisjoner er å opprette er indre marked for data. For at dette skal kunne gjennomføres må EU først overbevise industrien om å dele sin data med start-ups, offentlig sektor og andre bedrifter som trenger tilgangen for å utvikle ny teknologi og løsninger. Målet er å skape felles Europeiske dataområder og dermed gjøre Europa til en kilde for høykvalitets industriell data. En av datastrategiens hovedprioriteter er å levere et rammeverk for “Common European Data Spaces” innen utgangen av 2020 med ønske om implementering i 2022.

Datastrategien vil også ha store konsekvenser for jordbruk, energi, helse, finansielle tjenester og transport ettersom man ønsker å opprette felles dataområder for hver sektor. På denne måten skal f.eks. offentlige helsemyndigheter kunne få adgang til data innenfor europeiske “Health Data Spaces”. Dette vil gjøre det mulig for forskere å ta i bruk nye datakilder som på sikt kan føre til ny teknologi og bedret sykdomsbehandling.

Videre skal en ny datalov presenteres i 2021. Den skal fjerne barrierer og introdusere regler for bedrift-til-bedrift og bedrift-til-regjering (B2G) datadeling. Det overordnede måler er å skape økt datadeling mellom bedrifter og offentlige instanser. Dette vil gjøre det mulig for offentlig sektor å ta i bruk data fra private selskaper på en samfunnsnyttig måte.

White Paper on Artificial Intelligence
Kommisjonens hvitbok viser til at høy-risiko AI-teknologi må undergå omfattende testing før det kan bli anvendt eller solgt i det indre marked ettersom dette er teknologi som potensielt bryter med menneskerettighetene. Testingen skal komplementeres med en overenstemmelsesvurdering som skal være gjeldende for kommisjonens øremerkede teknologier innenfor kritiske sektorer som politi, helsevesen, transport og rekruttering.

Et tidligere utkast av hvitboken inneholdt forslag om å forby ansiktsgjenkjenning. Dette har man gått bort ifra, både på grunn av manglende støtte fra EUs beslutningstakere og fordi det allerede eksisterer strenge regler for bruken av ansiktsgjenkjenning i EU. Samtidig har EU en begrenset kapasitet til å bestemme over medlemslandenes teknologibruk innenfor rettshåndhevelse.

EUs hvitbok om kunstig intelligens vil bli følgt opp med et lovforslag i løpet av fjerde kvartal 2020. Forslaget vil ta stilling til spørsmål knyttet til sikkerhet, ansvar, fundamentale rettigheter og data. Det endelige innholdet i lovforslaget vil avhenge av kommisjonens tilbakemeldinger fra relevante aktører.

Se her for datastrategien og hvitboken i sin helhet. Les  mer om EUs Digital Policy Package på våre nettsider her.

Share