16 February 2018

EU lanserer forum for blockchain-teknologi

5359581911_d07f15db17_b

Foto: Anita Pratanti, Flickr

Blockchain-teknologi er en viktig del av EUs digitale agenda. Derfor har man opprettet et eget blockchain-forum, som skal følge utviklingen, opplyse og promotere bruk av teknologien.

Blockchain fungerer ved at man lagrer “blocks” med informasjon på et desentralisert nettverk, dette gjør det betydelig sikrere å lagre og overføre informasjon enn løsninger man har i dag.

Flere bruksområder for teknologien kan tenkes, alt fra smart kontrakter, varekjøp, pengeoverføringer og kyptovalutaer er under utvikling.

Potensialet er stort, derfor ønsker EU at europeiske aktører skal bidra i utviklingen av teknologien. Forumet er et ledd i denne strategien. I tillegg finansierer EU utvikling av teknologien gjennom Horisont 2020 med nærmere 340 millioner euro.

Les mer om forumet på Kommisjonens hjemmesider.

I november var professor ved UiS, Chunming Rong, i Europaparlamentet og foreleste om blockchain-teknologi. Les mer her.

Share