25 November 2016

EU lanserer havforvaltningsstrategi

Foto: Europakommisjonen

Foto: Europakommisjonen

10. november la EU frem en handlingsplan for bærekraftig havforvaltning. Handlingsplanen ble lagt frem av EUs utenrikssjef Federica Mogherini, samt Europakommisjonens kommissær for vekst og arbeidsplasser Jyrki Katainen og kommissær Karmenu Vella med ansvar for EUs maritime politikk.

Strategien inneholder 14 tiltakspunkter fordelt på tre prioriteringsområder:

  • Et sterkere rammeverk for internasjonal havneforvaltning: Gjennom internasjonalt samarbeid  vil EU videreutvikling og håndheve eksisterende lovverk for havforvaltning, bl.a. FNs havrettskonvensjon. Europakommisjonen vil publisere nye retningslinjer i 2018 for bærekraftig utnytting av havressurser i nasjonale farvann. EU vil også styrke innsatsen mot maritime trusler, som sjørøveri og smugling av våpen, narkotika og mennesker.
  • Redusere menneskelig påvirkning i havene og legge til rette for en bærekraftig blå økonomi: EU vil styrke klimainnsatsen for å redusere oppvarming og forsuring av havene. Man vil også trappe opp innsatsen mot ulovlig fiske, blant annet ved satelittovervåking, og redusere andelen avfall som havner i havet. EU vil også arbeide for internasjonale retningslinjer for arealplanlegging, samt utviding av vernede maritime områder.
  • Styrke internasjonal havforskning og tilgang til data: Det anslås at 90% av verdens havbunn er uutforsket. EU vil styrke internasjonal havforskning, blant annet gjennom å videreutvikle EUs Blue Data Network til en internasjonal database for havforskning.

Les mer om EUs handlingsplan for bærekraftig havforvaltning her. Se også Europakommisjonens pressemelding. EUs maritime strategi fra 2014 finner du her.

Share