28 October 2020

EU lanserer hydrogenuke

Det er ingen tvil om at hydrogen står høyt på agendaen i Europa. Nå laserer Europakommisjonen, sammen med det private-offentlige partnerskapet FCH JU, lanserer EUs første hydrogen uke, 23.-27. november. Temaet er “Kick-start EUs hydrogenindustri for å oppnå klimamålene”.

Foto: Europakommisjonen

Hydrogen er en av de sentrale energiformene for å nå målet om et klimanøytralt Europa innen 2050, som er hovedmålet i European Green Deal. Hydrogenuka som lanseres i EU-regi, er en del av flere store hydrogensatsninger, som blant annet EUs hydrogenstrategi og opprettelsen av den europeiske hydrogenalliansen.

Hydrogenuka 23.-27. november
Hydrogenuka blir tredelt, for å dekke over alle interessenters fokusområder, fra offentlige myndigheter, politikere til forsknings- og næringslivsaktører. Først ut er FCH JU Program Review Days, før PrioritHy, sist ut er European Hydrogen Forum.

23.-24. november: FCH JU Program Review Days
FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) er først ute og står for de to første dagene av hydrogenuka. De vil vise til mer enn 100 pågående prosjekter under FCH JU. Sentralt under disse dagene blir å skape rom for å utveksle ideer om teknologisk utvikling i de ulike sektorene. Flere tema skal diskuteres, som:

  • Oppskalering av elektrolysører
  • Hydrogen i transport
  • Sektoriell integrasjon
  • Hydrogen i energinettet
  • Markedsopptak og standardisering

25. november: PrioritHy
PrioritHy, i samarbeid med NOW, FCH JU, Europakommisjonen og det tyske forbundsdepartementet for transport og digital infrastruktur, skal belyse ulike perspektiver av spørsmålet: hvordan kan hydrogen gi utvinning, vekst og arbeidsplasser for Europa? Blant annet skal følgende tema diskuteres: regionale tilnærminger til å bygge opp en hydrogenøkonomi, internasjonalt samarbeid, og den samlede overgangen til et klimanøytralt Europa.

26.-27. november: European Hydrogen Forum
European Hydrogen Forum vil inneholde en hovedtale av EU-kommisjonens vise-president Frans Timmermans, flere paneldiskusjoner, samtaler og virtuelle møter. EUs politiske beslutningstakere, industri og forskningsmiljø skal diskutere hvilken rolle grønn hydrogen skal spille for å oppnå Europas overgang til ren energi, samt markedsmuligheter for hydrogenteknologi i hele verdikjeden.

En hydrogenuke i EU-regi signaliserer en styrket satsning på hydrogen, som igjen er en del av en større satsning på fornybar energi. Det er mye spennende som skjer i Stavanger-regionen på hydrogen. Delta på hydrogenuka for inspirasjon, og muligens etablere nye nettverk.

  • Les mer om EUs hydrogen uke og følg med for påmelding her.

Share