3 February 2013

EU lanserer offentlig høring om regionalstøtte

penger

Kommisjonens nye forslag til retningslinjer kan få følger for den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge.

14. januar lanserte Europakommisjonen ved generaldirektoratet for konkurranse (DG COMP) en høring om nye retningslinjer for statsstøtte gjeldende for perioden 2014-2020.

En av de foreslåtte endringene er å begrense muligheten for å gi støtte til store selskaper, og i større grad fokusere innsatsen opp mot små- og mellomstore bedrifter (SMB). Samtidig ligger det an til at Norge får beholde den differensierte arbeidsgiveravgiften i tynt befolkede områder.

Høringsfristen er satt til 11. mars og Kommisjonen ønsker innspill fra offentlige myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

Les KS’ omtale og analyse her

Share