4 June 2020

EU lanserer strategi for biologisk mangfold

Foto: Fabiana Rizzi

EUs strategi for biologisk mangfold er en av nøkkelstrategiene i European Green Deal, og har som hovedmål å gjenopprette EUs biologiske mangfold innen 2030. Strategimålene vil bli omformet til bindende rettsakter i løpet av 2021.

EUs strategi for biologisk mangfold
Den 20. mai 2020 publiserte Europakommisjonen sin strategi for biologisk mangfold (EU Biodiversity Strategy for 2030) og bærekraftig matproduksjon, to viktige strategier som er en del av European Green Deal porteføljen. Strategien har tittelen “Bringing nature back into our lives”, og vil også være en sentral del av EUs koronavirus “recovery plan”.

Hovedmålet med strategien er å forhindre et videre tap av biologisk mangfold, noe som EU ser på som en av de største utfordringene i vår tid. Kommisjonen vil sette i gang en “systematisk endring” av EUs naturverns politikk. Strategien skal gjøre EUs biologiske mangfold bærekraftig innen 2030. Kommisjonen vil også sørge for at initiativer og tiltak i andre sektorer er i tråd med strategien for biologisk mangfold.

Første visepresident Frans Timmermans, EU-kommissær for helse og mattrygghet Stella Kyriakides og EU-kommissæren for miljø, hav og fiskeri Virginijus Sinkevičius, presenterte EUs nye strategi for biologisk mangfold. Foto: Euractiv

EU introduserer juridisk bindende mål for naturrestaurering
Kommisjonen skal i løpet av 2021 introdusere juridisk bindende mål for naturrestaurering som skal gjenbalansere samt skape sunne og robuste økosystemer. Den skal i første omgang gjennomføre en konsekvensutredning og en kostnad-nytte analyse, slik at en er sikker på at ny lovgivning lett kan anvendes og håndheves av de ulike medlemslandene.

EU-kommissæren for miljø, hav og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, viser til kommisjonens tidligere erfaring med mangel på riktig implementering av ikke-bindende rettsakter for biologisk mangfold. Det er med denne bakgrunnen at kommisjonen nå vil gjøre målene bindende, for å forhindre et videre tap av biologisk mangfold.  Dette er spesielt viktig for å kunne restaurere EUs gjenværende ur- og primærskog, ettersom de er rike på biologisk mangfold og følgelig er viktige for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren.

Kommisjonen viser blant annet til at den globale bestanden av ville arter har falt med over 60 % de siste 40 årene, og at over 1 million arter står i fare for å bli utryddet. Kommisjonen skal blant annet:

  • Innføre strengere beskyttelse av EUs gjenværende ur- og primærskoger
  • Etablere vernede områder for 30 % av Europas land- og havområder
  • Restaurere degraderte økosystemer på land og i hav på tvers av Europa ved å bl.a. øke organisk landbruk og plante 3 mrd. trær innen 2030

Penger å spare med biologisk mangfold
Det er også økonomiske grunner til at det er viktig med et balansert biologisk mangfold. I følge en nylig publisert studie fra World Economic Forum (WEF) er nesten halvparten av verdens BNP, rundt 40 trillioner euro, avhengig av naturen og det den representerer.

Det er spesielt bygg- og anlegg, landbruk, mat- og drikkevareindustrien som økonomisk vil bli hardest av et videre redusert biologisk mangfold. Disse industriene står alene for 7,3 trillioner euro av verdens BNP. På den andre siden vil den europeiske fiskeriindustrien få økt sin profitt med 49 mrd. euro og forsikringssektoren med 3,9 trillioner euro dersom en klarer å gjenopprette det biologiske mangfoldet.

  • Les strategien i sin helhet her,
  • Se faktaark her.

Share