26 April 2016

EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

EUs strategi for digitalisering av europeisk industri ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip (i midten), sammen med kommissær for forskning og innovasjon Carlos Moedas (til venstre) og kommissær for den digitale økonomien Günther Oettinger. Foto: Europakommisjonen.

EUs strategi for digitalisering av europeisk industri ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip (i midten), sammen med kommissær for forskning og innovasjon Carlos Moedas (til venstre) og kommissær for den digitale økonomien Günther Oettinger. Foto: Europakommisjonen.

19. april la Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip frem EUs strategi for digitalisering av europeisk industri, sammen med kommissærene Günther Oettinger og Carlos Moedas. Strategien skal hjelpe europeisk industri, SMB-er, kunnskapsinstitusjoner og offentlige myndigheter til å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og sikre at Europa beholder sin industrielle lederposisjon internasjonalt.

Digitaliseringsstrategien inneholder en rekke tiltak som støtter opp under og kobler sammen nasjonale initiativ rettet mot industrien, og som vil føre til økt investering gjennom strategiske partnerskap og nettverk. Europakommisjonen foreslår konkrete tiltak for utvikling av felles standarder innen områder som 5G-nett og cybersikkerhet, og for modernisering av offentlige tjenester. Gjennom strategien tar Europakommisjonen sikte på å mobilisere 50 milliarder euro i offentlige og private investeringer for å støtte digitalisering av europeisk industri frem mot 2021.

I tillegg vil Europakommisjonen opprette en Europeisk nettsky, som skal gi Europas rundt 1,7 millioner forskere og 70 millioner tekniske fagfolk tilgang til et virtuelt lagerrom hvor man kan lagre, håndtere, analysere og bruke enorme mengder forskningsdata.

Du kan lese mer om digitaliseringsstrategien her, og i Europakommisjonens pressemelding. Se også omtale hos Euractiv. Strategien er tilgjengelig i sin helhet her.

 

 

 

Share