30 June 2014

EU lanserer strategi for energisikkerhet

28. mai lanserte EU en energisikkerhetsstrategi der medlemsstatenes energisituasjon er kartlagt og tiltak for sikrere fremtidig energiforsyning er skissert.

Med seks EU-land totalavhengige av russisk gass, har Ukraina-saken har satt forsyningssikkerhet og stabile energipriser enda høyere på EU-landenes dagsorden. På toppmøtet i mars fikk Kommisjonen i oppdrag å lage en dybdestudie av europeisk energisikkerhet samt å presentere en strategi for reduksjon av EUs energiavhengighet på kort og lang sikt.

I rapporten anser Kommisjonen at reduksjon av drivhusgassutslipp og akselerering av overgangen til lavkarbonsamfunnet, er essensielt for bærekraftig energisikkerhet. Rapporten peker på energieffektivitet og fornybar som nøkler for redusert importavhengighet. Videre identifiserer rapporten kritiske for infrastrukturutviklingsprosjekt, og det ble foreslått å styrke målet for sammenkobling av installert elektrisitetskapasitet til 15 % innen 2030.

Les strategien her

Share