26 March 2020

EU lanserer strategi for små- og mellomstore bedrifter

2813d2e.skills-1-0x0

Foto: SMEunited

EUs strategi for små- og mellomstore bedrifter er en integrert del av EUs industristrategi, og skal legge til rette for bedriftenes inngang i EUs indre marked. Dette skal gjøres ved å bl.a. fjerne unødvendige handelsbarrierer.

SME Strategy for a Sustainable Digital Europe
Små- og mellomstore bedrifter (SMEs) står for to tredjedeler av alle arbeidsplasser i europeisk industri, og vil være sentral i gjennomføringen av den nye industristrategien. Strategien skal støtte opp om små- og mellomstore bedrifters overgang til å bli mer bærekraftige og digitale, i tråd med industristrategiens fokus på “twin ecological and digital transitions”.

Mer kompetanse til European Entreprise Network
For å gi SMEs den kunnskapen og rådgivningen som trengs for å gjøre bedriften deres mer bærekraftig, skal staben til det europeiske nettverket European Entreprise Network bli styrket. Nettverket tilbyr rådgivningstjenester til SMEs i Europa og skal bli styrket med en rekke rådgivere spesialisert på bærekraft. I tillegg skal antallet Digital Innovation Hubs (DIHs) økes i alle regioner for å gi SMEs den kompetansen de trenger i den digitale overgangen.

Mindre handelsbarrierer i EUs indre marked
For å gjøre det lettere for SMEs å drive sin virksomhet i EUs indre marked skal kommisjonen legge fram tiltak som vil fjerne unødvendige regler og handelsbarrierer. Målet er å gjøre Europa til det beste stedet å starte en bedrift og ekspandere. Gjennom Europakommisjonens Startup Europe, skal det opprettes en Start-up Nations Standard. Startup Europe er et initiativ som legger til rette for økt nettverksbygging mellom start-up bedrifter i EU. Start-up Nations Standard vil bidra til økt utveksling av beste-praksis og “dos-and-dont’s” mellom godt etablerte start-ups og de som er i oppstartfasen.

Se pressemeldingen og strategien i sin helhet her og her.

Share