18 October 2020

EU legger tilrette for energieffektive byggninger

Europakommisjonen vedtok og publiserte 14. oktober EUs nye bygningsrenoveringsstrategi, “Renovation Wave”. Målet er å doble bygningsrenoveringen i Europa de neste 10 årene, og sørge for høyere energi- og ressurseffektivitet.

Foto: Europakommisjonen

Produktiv dag for Europakommisjonen
Kommisjonen har denne uken vedtatt en rekke energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green Deal. Kommisjonen vedtok også tre strategier: EUs Renoveringsbølgestrategi, EUs metanutslippsstrategi, og EUs kjemikalie strategi for bærekraft. Samlet sett er ukens kollegiemøte et viktig skritt for å oppnå hovedmålet: klimanøytralitet innen 2050, og det ambisiøse del-målet for 2030.

EUs Renovation Wave
Bygninger står for omtrent 40% av EUs energiforbruk, og hele 36% av klimagassutslippene. Kun 1% av bygningene i EU blir gjort mer energieffektive hvert år. Slike tiltak er sett som avgjørende for klimanøytralitet innen 2050. Renovation Wave skal legge til rette for å forbedre bygningers energieffekt, og gjøre dem egnet for en klimanøytral fremtid. Målet er å doble bygningsrenoveringene de neste 10 årene, og sørge for høyere energi- og ressurseffektivitet. Utslippene fra bygninger skal ned med 60% i 2030 sammenlignet med 2015.

Innen 2030 kan hele 35 millioner bygninger være renovert, og opptil 160.000 arbeidsplasser være opprettet i byggesektoren.

Strategiens hovedhandlinger
Strategien vil, blant annet, omfatte disse hovedhandlingene:

  • Innføre strengere regelverk, standarder og informasjon om bygningers energiprestasjoner for å gi bedre insentiver for renovering av både offentlige- og private bygg.
  • I 2021 vil Kommisjonen vurdere å endre energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. Det vil også innføres trinnvise obligatoriske minimumsstandarder for energiytelse i eksisterende bygninger.
  • Sikre tilgjengelig og målrettet finansiering, gjennom flaggskipene “Renovate” og “Power Up” under NextGenerationEU, forenklede regler for å kombinere forskjellige finansieringsstrømmer og flere intensiver for privat finansiering.
  • Utvide markedet for bærekraftige byggevarer og tjenester, og inkludere nye materialer og naturbaserte løsninger. Lovgivning for markedsføring av byggevarer og gjenvinning av materialer vil bli revidert.
  • Skape et “New European Bauhaus”, et tverrfaglig prosjekt. Fra nå og til sommeren 2021, vil Kommisjonen gjennomføre en bred samarbeidsprosess (co-creation), og vil deretter opprette et nettverk med fem grunnleggende Bauhaus innen 2022 i forskjellige EU-land.

  • Les Kommisjonens pressemeldinger om EUs Renovasjonsbølgestrategi her.

Share