1 December 2014

EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

beluga_recognition_gottwald_craneswikimedia26. november vedtok EU en ny lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren. Loven stipulerer krav om måling, rapportering og kontrollering av karbonutslipp fra skip med et rominnhold på 5000 bruttotonn eller mer, og vil tre i kraft ifra 1. januar 2018. Hellas, Malta, Kypros og Polen skal ha stemt imot lovforslaget, men hadde ikke nok stemmer kombinert til å utgjøre et blokkerende mindretall.

Ifølge tall fra IMO (International Maritime Organization) står skipsnæringen for rundt 3% av verdens årlige karbondioksidutslipp, en andel som kan stige til 18% innen 2050 dersom det ikke innføres nødvendige reguleringer. Europakommisjonen har varslet at den vedtatte loven vil revideres på et senere tidspunkt dersom det etableres en global avtale.

Les mer om saken hos Euractiv.

Share