28 April 2016

EU med ny strategi for Arktis

27. april la EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, frem EUs nye strategi for Arktis, sammen med EUs fiskerikommissær Karmenu Vella. Strategien inneholder nye retningslinjer for hvordan EU skal forsterke innsatsen i Arktis, og identifiserer 39 satsningsområder knyttet til klimaendringer, miljøvern, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. Strategien vektlegger forskning og innovasjon innenfor de prioriterte områdene.

Den nye strategien både bygger på og komplementerer eksisterende Arktis-politikk i EUs medlemsland. Mogherini understrekte at Arktis er et verdifullt og ettertraktet område, og at EU ønsker å samarbeide med alle aktører i regionen for å for å sikre et effektivt internasjonalt samarbeid og løsninger på felles utfordringer.

Pressemeldingen fra Europakommisjonen er tilgjengelig her. Se også omtale hos Euractiv og Nord-Norges Europakontor. Arktis-strategien er tilgjengelig i sin helhet her.

https://www.facebook.com/230905753769073/videos/vb.230905753769073/466399786886334/?type=2&theater

 

 

Share