19 January 2018

EU med offensiv plaststrategi

plastic_strategy_visual

Foto: European Commission

EU vedtok en ny plaststrategi 16. januar. Den krever at all plast produsert i EU/EØS må kunne gjenbrukes eller resirkuleres innen 2030. Engangsbruk av plastikkprodukter forbys.

Målet med plaststrategien er å redusere bruken av plast og samtidig styrke kvaliteten på den plasten som fortsatt brukes i EU. European Strategy for Plastics in a Circular Economy kommer etter at Kina forbyr all import av ikke-resirkulerbare plastikkprodukter, og har satt fart på EUs egne ambisjoner om å senke bruken av plast.

Et av tiltakene EU ønsker å se på er skatteleging av engangsbruk plastikkprodukter, og reduksjon i bruken av plastikkposer per person fra 90 i året til 40 i året innen 2026. 100 millioner euro skal øremerkes til forskning på bedre plastikkbruk og produkter, samtidig nevner strategien også EUs ønske om å promotere flere offentlige drikkestasjoner i Europa for å redusere antall kjøpevann.

Mikroplast i en rekke kosmetiske produkter skal forbys og plastprodukter skal merkes bedre med mulighet for resirkulering. Alle tiltakene i strategien er fortsatt vage på detaljer og konkret implementering av lovverk, men det forventes at Europakommisjonen vil lansere en rekke lovforslag for å følge opp strategien de neste årene.

Les mer i Politico sin omtale her  og rapporten fra miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen her.

Share