24 March 2017

EU nærmer seg fornybarmålet i 2020

Nye tall fra Europakommisjonen viser at EU ligger i rute til å nå Unionens fornybarmål i 2020. Fornybar energi utgjorde 16,7 prosent av EUs totale energiforbruk i 2015, en andel som skal stige til 20 prosent i 2020. 11 av EUs 28 medlemsland, samt Norge og Island, har allerede nådd sine 2020-mål.

20 prosent-målet skal nås gjennom individuelle mål i EUs medlemsstater. Disse målene er nedfelt i fornybardirektivet fra 2009, og omfatter sektorene elektrisitet, varme og kjøling, og transport. De nasjonale målene varierer alt etter hvor stor fornybarandelen var i landene før direktivet ble utformet. Eksempelvis har Sverige et mål på 49 prosent, mens Malta har 10 prosent. Transportsektoren har et eget delmål på 10 prosent som er likt i alle medlemslandene.

I 2015 hadde 11 av EUs 28 medlemsland nådd sine fornybarmål for 2020. Estland var først ut, og nådde sitt mål på 25 prosent allerede i 2011. Sverige har EUs suverent største fornybarandel på 53,9 prosent, og nådde sitt mål i 2012 samtidig med Bulgaria, som har et mål på 16 prosent. Ellers har Tsjekkia, Danmark, Kroatia, Italia, Litauen, Ungarn, Romania og Finland også passert målstreken i perioden 2013-2015. Østerrike og Slovakia er mindre enn et prosentpoeng unna sine mål.

Europakommisjonens oversikt viser også at flere EU-land vil slite med å nå sine 2020-forpliktelser. Nederland ligger lengst bak, etterfulgt av Frankrike, Irland, Storbritannia og Luxembourg.

EØS-landene Norge og Island har også implementert fornybardirektivet, og har egne 2020-mål på henholdsvis 67,5 og 64 prosent, som er betydelig høyere enn EU-landene. Begge land hadde nådd sine mål i 2015 – Island med 70,2 prosent, og Norge med 69,4.

Les mer saken hos Europakommisjonen her og her. Se også omtale i E24.

Share