18 August 2014

EU høyner ambisjonenen for energieffektivisering

scaling_up_the_energy_efficiency_agendaEtter press fra påtroppende president for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, er EUs mål for energieffektivisering for 2030, økt fra 27 % til 30 %.

I Kommisjonens utkast til melding om energieffektivisering, har det vært lagt opp til et 27 % -mål. I den endelige meldingen, som ble presentert 23. juli, er målet satt til 30 %.  Justeringen kom etter at Juncker i sin innsettingstale til Europaparlamentet sa at et 30 % -mål ville være et minimum for ham.

Med dette er et sentralt element i EUs klima- og energipakke 2030, som ble presentert i januar 2014, på plass (les tidligere omtale her). Hvorvidt energieffektiviseringsmålet skal være bindende, sier imidlertid ikke meldingen noe om. Land som Polen og Storbritannia er imot et effektivitetsmål, mens Frankrike, Tyskland og Danmark ønsker ambisiøse mål. Etter planen skal EUs stats- og regjeringsledere vedta det endelige klima- og energirammeverket for 2030 når de møtes i Brussel 23-24. oktober i år.

I tillegg til å foreslå et 30 % energieffektiviseringsmål til 2030, inneholder meldingen en evaluering av hvorvidt EU vil nå 20 % -målet innen 2020. Konklusjonen er at EU vil nå 20 % -målet dersom medlemslandene iverksetter eksisterende, vedtatt lovgivning. Dette dreier seg i hovedsak om energieffektiviseringsdirektivet, men også indre markedsdirektivet om bl.a. smart metering, og direktivet om energieffektivisering i bygg, mm.

Les hele meldingen «Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy» her.

For Europakommisjonens omtale av meldingen, se her.

Share