17 December 2021

EU: Økte investeringer i helse- og IKT

Økonomisk usikkerhet til tross; bedrifter i EU økte investeringene i forsking og utvikling (FoU) innen helse og IKT i pandemiåret 2020. Det viser ferske tall fra EU-Kommisjonen.

EU Industrial R&D Investment Scoreboard for 2021 er lagt fram, og viser at helse- og IKT-sektorene er yndige investeringsobjekter for europeisk industri.

Tallene viser også at Europa er i teten hva gjelder grønne teknologipatenter av høy verdi, noe som illustrerer at regionen beveger seg i riktig retning hva gjelder klimanøytralitet, skal vi tro EU-Kommisjonen.

Kina og USA investerer mer
Ser man tallene fra et sektorperspektiv, er det helse og IKT som er investeringsvinnerne, med henholdsvis 10.3% og 7.2% økning i FoU-midler i EU i 2020.

Med pandemien har helseteknologi og telemedisin fått en boost mange steder, og digitaliseringen har skutt fart, drevet av en eksplosjon i bruken av hjemmekontor og digitale møte- og samhandlingsplattformer.

Tallene fra Europa er likevel langt bak konkurrenter som USA og Kina. Sistnevnte hadde dobbelt så stor investeringsøkning til IKT-forskning og tre ganger så stor økning i sine investeringer på forskning og utvikling på helsefeltet.

Graf: EU-Kommisjonen (2021)

Bilindustrien fortsatt størst
Selv om helse- og IKT-sektorene vokser mest, er det likevel bilindustrien som er størst hva gjelder industriens egne investeringer i forskning og innovasjon i EU. Sektoren hadde en tilbakegang på 4.3% ifølge rapporten, men trekker samtidig fram at det blant de 50 bedriftene som ligger i investeringstoppen globalt, er 14 av dem lokalisert i EU.

Har studert 2500 bedrifter
EU Industrial R&D Investment Scoreboard er utarbeidet av EU-Kommisjonen og er blitt publisert årlig siden 2004. 2021-utgaven tar for seg 2500 bedrifter globalt, fordelt på 39 land, og sammenligner hvor investeringene går – geografisk og sektorielt. Av de 2500 bedriftene som ble analysert var 401 fra EU.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.

Share