27 February 2014

EU ønsker å kvalitetssikre europeisk reiseliv

761189249

Kommisjonen har foreslått et sett nye prinsipper som skal bidra til å kvalitetssikre, effektivisere og utvikle den europeiske reiselivsnæringen

Forslaget er et ledd i EUs reiselivspolitikk og satsning for å utvikle en mer sammensatt, bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa. Et av de 21 målene i EUs rammeverk for turisme «Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe» er å introdusere et felles kvalitetsmerke for reiselivsprodukter i EU.

Forslaget fra kommisjonen definerer fire konkrete områder som kan bidra til å styrke kvaliteten og effektiviteten i reiselivssektoren: informasjon, drift, vedlikehold, og systematisering. Prinsippene skal bidra til å gi et mer oversiktlig etterrettelig system for kvalitetsevaluering av reiselivsprodukter høyt nivå. Systemet er frivillig, og den enkelte virksomheten velger selv om den vil være med i denne ordningen.

Reiselivsnæringen er EUs tredje viktigste økonomiske sektor og utgjør ca. 2,9 prosent av EUs brutto nasjonalprodukt. Sektoren sysselsetter for øvrig rundt 8 millioner mennesker, som utgjør omtrent 3,3 prosent av den totale arbeidskraften i EU. Til tross for vekst i sektoren er det europeiske reiselivsmarkedet fragmentert og i stor grad utsatt for internasjonal konkurranse.

God og pålitelig informasjon, relevant markedsføring og kvalitetssikring er derfor viktig for at turister skal kunne orientere seg i markedet og avgjørende for bedrifter og organisasjoner som ønsker å markedsføre seg tydeligere og ikke minst som en del av den europeiske merkevaren. Les mer om de nye prinsippene her.

Share