29 June 2017

EU oppretter felles forsvarsfond

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondet skal bidra til mer effektiv bruk av forsvarsmidler og unngå unødvendig duplisering av innkjøp, og skal koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Fondet ble opprinnelige foreslått i president Junckers State of the Union-tale i fjor, og fikk støtte av EUs medlemsland i desember 2016.

Forsvarsfondet har to hovedprioriteringer:

  • Forskning og innovasjon: EU vil for første gang sette av midler til forskning og innovasjon innen forsvarssamarbeid, innenfor områder som elektronikk, metamaterialer, krypterte programvarer samt robotikk. 90 millioner euro settes av frem til utgangen av 2017, inkludert 25 millioner euro for resten av inneværende år. Fra 2020 vil man sette av 500 millioner euro årlig, gjennom et separat europeisk forskningsprogram for forsvarssamarbeid.
  • Utvikling og innjøp: Fondet vil legge til rette for økt forsvarssamarbeid mellom EU land, blant annet gjennom felles anskaffelser eller utvikling av for eksempel droneteknologi, satellittkommunikasjon og helikoptre. Samarbeidet vil involvere små og mellomstore bedrifter i EU-landene, og det vil sette av 500 millioner euro for perioden 2019-2020. Etter 2020 vil man sette av 1 milliard euro årlig, kombinert med nasjonale finansieringsmidler.

Les mer om det europeiske forsvarsfondet her. EUs utenrikssjef Federica Mogherini presenterte også EUs refleksjonsnotat for fremtidig forsvarssamarbeid 7. juni, som kan leses her.

 

 

 

 

 

 

 

Share