16 November 2021

EU på COP26: Norge skal kutte metanutslipp og 1 milliard euro gis til skogforvaltning

UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow


“COP26 er et skritt i riktig retning. 1,5 grader Celsius er fortsatt innen rekkevidde, men arbeidet er langt fra ferdig”, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, etter at COP var ferdig for denne gang.

Mer enn “bla, bla, bla”?

Greta Thunbergs utspill at verdens ledere kun driver med prat har fått mye oppmerksomhet under COP26. Til tross for en avtaletekst som i seg selv kan sies å være tvetydig, har EUs deltakelse på klimakonferansen bidratt til fire viktige avtaler og løfter:

Dette er initiativer som vil bidra til å levere European Green Deal-ambisjoner og EUs 2030 klimamål, ifølge van der Leyen.

1 milliard euro til verdens skoger

Ursula von der Leyen lovet 1 milliard euro i finansiering for Global Forests Finance Pledge. Dette er et bidrag til bærekraftig forvaltning av skog over hele verden. Les om EUs skogstrategi her.

Samarbeid for avkarbonisering av Sør-Afrikas økonomi

2. november kunngjorde EU et “Just Energy Transition Partnership” med Sør-Afrika. Partnerskapet har som mål å akselerere avkarboniseringen av Sør-Afrikas økonomi, med hovedvekt på elektrisitetssystemet.

Mer enn 100 land blir med EU og USA på metankutt – Norge inkludert

Global Methane Pledge, et felles EU-USA-initiativ, har mobilisert over 100 land under COP26. Initiativet forplikter til et kollektivt mål om å redusere globale metanutslipp med minst 30 prosent fra 2020-nivå innen 2030.

Foto: Cicero

Kutt i metanutslipp er enkelttiltaket med størst innvirkning på global oppvarming ifølge EDF, og IPCC rapporterer at metanutslipp har stått for om lag halvparten av nettoøkningen på 1,0 grader i den globale gjennomsnittstemperaturen. Jordbruket står for 57 prosent av de norske metanutslippene, og kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Avfallsdeponier og olje- og gassutvinning er andre viktige kilder.

Innenfor landbruket er regionen ledende med over 20 prosent av husdyrholdet i landet. Dette kan gi muligheter for å øke produksjonen og bruken av biogass i Rogaland, og vi følger spent med på Rogalands biogassnettverk.

Sist, men ikke minst: EU-Catalyst-partnerskapet med Bill Gates og EIB-president Werner Hoyer ble offisielt

Partnerskapet mellom Kommisjonen, European Investment Bank og Breakthrough Energy Catalyst vil mobilisere opptil 1 milliard dollar mellom 2022-2026. Midlene skal brukes til å raskt kommersialisere innovative teknologier som vil bidra til å nå klimamål.

Investeringene vil bli rettet mot en portefølje av EU-baserte prosjekter med høyt potensial i fire sektorer:

  • Rent hydrogen
  • Bærekraftig flydrivstoff;
  • Direkte luftfangst; og
  • Langvarig energilagring.

Share