18 October 2018

Ny rapport om EUs påvirkning på kommunal sektor

KS Logo

En FoU-rapport gjennomført på bestilling av KS, viser at omtrent halvparten av sakene som behandles i kommunestyrer og fylkesting er berørt av EU/EØS. Rapporten viser også at fylkeskommunen påvirkes i noe større grad enn kommunene.

I snitt påvirkes 48 prosent av kommunestyresakene av EU/EØS, og klima- og miljøsaker berøres i størst grad. Rapporten viser at fylkeskommuner påvirkes litt mer enn kommuner. I snitt påvirkes 49 prosent av sakene som behandles av fylkeskommunen, av EU. Dette gjelder hovedsaklig regionalutvikling og samferdselsområdet.

Les mer her.

Les hele rapporten her.

 

Share