15 January 2018

EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

joint_declaration

f.v: President i Europaparlamentet, Antonio Tajani; statsminister i Estland, Jüri Ratas; president i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker. Foto: European Commission

Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet har blitt enig om å sette sikkerhet og økonomisk vekst på toppen av EUs agenda for 2018. Enighetserklæringen skal sikre fortgang med ny EU-lovgivning.

Med litt over et år til valget i Europaparlamentet, der de folkevalgte og Kommisjonen byttes ut, ønsker EU å vise handlekraft med en rekke nye lovforslag i løpet av 2018. I erklæringen Joint Declaration, har man blitt enig om syv hovedsatsinger:

  1. Bedre beskyttelse og sikkerhet for EU-borgere.
  2. Reform av migrasjonspolitikken, med vektlegging på ansvar og solidaritet.
  3. Styrke jobbvekst, vekst og investeringer.
  4. Tiltak for styrket sosialpolitikk.
  5. Fortsette implementeringen av det digitale indre markedet.
  6. Videreutvikle energiunionen og klimapolitikken.
  7. Styrke den demokratiske legitimiteten i EU.

Erklæringen vil være det styrende dokumentet for nye lovforslag.
Les pressemeldingen fra Europakommisjonen her.

Share