17 December 2012

EU satser på akvakultur

Illustrasjon-akvakultur

Etterspørselen etter sjømat og akvakultur øker globalt og EU ønsker økt aktivitet og vil stimulere til nye former for produksjon av sjømat. Dette kan åpne muligheter for næringen og forskningsmiljøene i regionen.

Akvakulturnæringen omfatter produksjon av fisk, bløtdyr, pigghuder, krepsdyr og andre levende akvatiske dyr og planter. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), er akvakultur en næring i sterk global vekst, som årlig står for rundt 40 prosent av all fiskeproduksjon med vekst på seks prosent i året.

Den pågående reformen av EUs fiskeripolitikk legger opp til en styrking av akvakulturnæringen på forskjellige vis.  Akvakultur skal være et satsningsområde også i forskningssammenheng og er tiltenkt en fremtredende plass i EUs forskningsprogram Horizon 2020, hvor også Norge deltar gjennom EØS-avtalen.

Les fiskerirådens redegjørelse her:

Share