26 January 2015

EU støtter Bulgarias ønske om å bli regionalt gassknutepunkt

Maros Sefcovic, on the right, and Boyko BorissovDa Bulgarias statsminister Boiko Borisov var på offisielt besøk i Brussel nylig, møtte han både visepresident og ansvarlig for EUs energiunion, Maroš Šefčovič, og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete. På agendaen for besøket stod Bulgarias energipolitiske situasjon og muligheten for EU-finansiering av energiprosjekter, herunder en gassterminal som vil gjøre landet til et regionalt gassknutepunkt.

Borisov advarte mot det han betegnet som en potensiell energikatastrofe i Bulgaria på grunn av landets avhengighet av Russland, i hovedsak knyttet til import av kjernefysisk brensel, naturgass og vedlikeholdsekspertise av atomkraftverk. For at Bulgaria skulle kunne bli EU-medlem i 2007 måtte landet stenge fire reaktorer ved Kozlodui-kraftverket. De to gjenværende trykkvannsreaktorene er mer moderne, og ble bygget på 80- og 90-tallet av det russiske statlige selskapet OKB Gidropress. Borisov frykter imidlertid at reaktorene må stenge dersom det russiske selskapet trekker seg ut på grunn av dagens geopolitiske situasjon. En stenging av de gjenværende reaktorene vil få alvorlige konsekvenser for Bulgarias strømforsyning.

Skrinleggingen av gassrørledningsprosjektet South Stream har også blitt svært negativt mottatt i landet. I en meningsmåling svarte 58% at avviklingen av prosjektet er et tap for landet, og ifølge en journalist føler mange bulgarere at landet har blitt redusert til en brikke i et geopolitisk maktspill mellom EU, USA og Russland. Samtidig fortsetter rørledningsdeler å ankomme havnen i Burgas, til tross for at prosjektet offisielt er avviklet. Borisov insisterte på at han fremdeles ønsker at South Stream bygges, dersom det skjer i tråd med EUs regelverk.

Under møtene i Brussel fremmet den bulgarske statsministeren ønske om at EU finansierer en regional gassterminal i havnebyen Varna. Denne vil eventuelt kunne motta gass både fra LNG-skip og via rørledninger fra Russland. Borisov håper at terminalen kan bli et regionalt gassknutepunkt og en sentral brikke i EUs fremtidige energiunion. Det legges opp til at terminalen finansieres gjennom EUs nylig lanserte Vekst- og investeringspakke som i hovedsak retter seg mot strategiske energi- og infrastrukturprosjekt. Visepresident Šefčovič stiller seg positiv til forslaget, og Europakommisjonen vil opprette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på prosjektet. USAs utenriksminister John Kerry har for øvrig også lovet amerikansk støtte til bulgarske energiprosjekter.

Share