29 May 2015

EU Sustainable Energy Week 2015

Sustainable Energy Week15.-19. juni arrangeres årets EU Sustainable Energy Week i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av deltakere.

Årets arrangement har et særlig fokus på EUs Energiunion, og det vil finne sted en rekke energiseminar med tema som retter seg mot Energiunionens tre hovedsøyler: energieffektivisering, avkarbonisering av økonomien, fornybar energi, og forskning, samt innovasjon og konkurransekraft. Blant annet vil European North Sea Energy Alliance (ENSEA) arrangere seminar om integrering av energisystemer i Nordsjøregionen.

Les mer om EU Sustainable Energy Week 2015 på arrangementets hjemmeside. Her finner du også program og påmeldingsinformasjon.

Share