26 April 2016

EU Sustainable Energy Week 2016

eusew_720x35013.-17. juni går EU Sustainable Energy Week(EUSEW) 2016 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, og som promoterer gode løsninger innen energisparing, fornybar energi, forsyningssikkerhet og veien mot lavutslippssamfunnet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg hvert år tusenvis av deltakere.

Årets arrangement vil legge særlig vekt på realiseringen av EUs energiunion gjennom energieffektivisering, avkarbonisering, forskning og innovasjon og konkurransekraft. Europakommisjonen inviterer interesserte aktører til å melde seg på EUSEW 2016 ved å:

  • Arrangere eller delta på en Energidag. Energidagene er arrangementer som finner sted på forskjellige steder i hele Europa i løpet av juni, og som fremviser hvorfor fornybar energi er viktig. I fjor arrangerte partnerne bak European North Sea Energy Alliance, hvor blant annet Rogaland fylkeskommune, Lyse og Universitetet i Stavanger inngikk, energidag om prosjektet i Brussel. Et eget kart viser hvor i Europa slike Energidager arrangeres. Fristen for å melde inn eget arrangement er 31. mai.
  • Delta i konkurransen om Sustainable Energy Awards. Prisutdeling fra Europakommisjonen for innovative tilnærminger til fornybar energi og energieffekivisering.
  • Delta eller presentere i Nettverkslandsbyen. Et nettverksarrangement hvor prosjekter og politiske initiativ som fremhever fornybar energi og energieffektivisering presenteres, og hvor man kan møte europeiske kolleger.
  • Delta på EUSEWs Policy Conference, den viktigste europeiske konferansen som omhandler fornybar energipolitikk. Her vil man debattere politikkutvikling, fremvise gode eksempler og ideer, og det vil være mulighet til å bygge nettverk med andre europeiske aktører.

Du finner mer informasjon om EU Sustainable Energy Week 2016 her.

 

 

Share