25 October 2019

EU Sustainable Energy Week 2020

sustainableWeeek16

Den 22.-26. juni  2020 arrangeres EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i regi av Europakommisjonen i Brussel. Det blir også arrangert en tilhørende Policy Conference og Networking Village fra 23.-25. juni. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, hvor hovedmålet er å promotere gode løsninger innen energisparing, fornybar energi og forsyningssikkerhet.

Tema for uken er fornybar- og effektiv energibruk i Europa, hvor det vil bli lagt fokus på utviklingen av bærekraftig energi, aktuelle diskusjoner innen energipolitikk, beste praksis og ideer for ny bærekraftig energi.

Arrangementet retter seg mot offentlige myndigheter, energiagenturer, bransjeforeninger, bedrifter, organisasjoner i det sivile samfunn og media. Tidligere foredragsholdere inkluderer politikere og administrasjon i offentlig sektor, samt sentrale energiaktører fra europeiske institusjoner, private selskap og forskningsorganisasjoner, innbyggergrupper og NGOs.

Påmelding åpner i april 2020. For mer informasjon se her.

Share