4 June 2018

EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

 

tusk_sofia_thumb_169_1526477442_1526477442

President i Det europeiske råd, Donald Tusk oppsummerte toppmøte foran pressen i Sofia. Foto: Consilium

EUs stats og regjeringssjefer avviklet toppmøte i Sofia, Bulgaria 16. mai, hvor fremtiden for EU-medlemskap blant land i Vest-Balkan ble diskutert. I tillegg ble Europas forhold til USA tatt opp.

På toppmøtet ble man enig om den såkalte Sofia-erklæringen som stadfester at EU vil fortsette i arbeidet med å styrke Vest-Balkan økonomisk og politisk og på sikt tilby EU-medlemskap.

Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia ønsker alle EU-medlemskap. Utviklingen i Polen og Ungarn bidrar til at de fleste EU-lederne er skeptiske til å inlemme disse landene før det gjøres betydelige fremskritt for bekjempelse av korrupsjon og for å sikre reelle rettsstater.

Serbia og Montenegro har lenge hatt en god utvikling og er på Vest-Balkan kommet lengst mht et EU-medlemskap, kanskje så tidlig som 2025. For Serbia forutsetter dette å normalisere forholdet til Kosovo, noe som sitter langt inne for regjeringen i Beograd. EU vil ikke akseptere å ta opp et medlemsland med grensekonflikt. Det er også derfor Makedonia må forbedre sitt forhold til Hellas før de eventuelt kan bli medlem.

USA skaper uro

De Europeiske lederne diskuterte også forholdet til USA i kjølvann av uttrekning av atomavtalen med Iran, en avtale EU fortsatt ønsker å beholde, så sant Iran holder sine forpliktelser, samt tollsatsene USA har innført mot EU på stål og aluminium.

Man ønsker ikke å reforhandle noen handelsavtaler med USA før EU har fått et permanent unntak for straffetollen. Stats- og regjeringssjefene gjorde det også klart at de er villig til å innføre straffetiltak dersom ikke USA snur.

Les mer i EUObserver.

Share