3 November 2023

EU vil sikre tilgangen på medisiner: – Pasienter skal ikke stå uten livsviktige medisiner


Over lengre tid har det vært mangel på viktige medisiner i Europa. Nå innfører EU tiltak.

– I en sterk europeisk helseunion skal ikke pasienter stå uten livsviktige medisiner, sa Stella Kyriakides, kommissær for helse og matsikkerhet.

Store problemer i hele Europa

Sist vinter var det store problemer med å få tak i nok antibiotika og andre livsviktige medisiner i store deler av Europa.

Det gjaldt også Norge, som hadde rekordhøy mangel på medisiner. Det var spesielt mangel på diabeteslegemidlet Ozempic og antibiotika til barn. Spesialhelsetjensten slet også med mangel på Metalyse (trombolyse ved hjerteinfarkt), Visudyne (til fotodynamisk terapi av øyet) og legemidler til behandling av tuberkulose, skriver legemiddelverket.

– COVID-19-pandemien og den russiske militære aggresjonen mot Ukraina har vist oss hvor sårbart Europa er, i form av hvor avhengige vi er av globale forsyningskjeder, og hvordan den avhengigheten kan bli brukt som et våpen mot oss, sa Stella Kyriakides, EUs kommisær for helse og matsikkerhet.

Tiltak på plass på kort sikt

Det vil EU gjøre noe med. Derfor innfører EU nå en rekke tiltak for å sikre tilgangen og minske avhengigheten av medisiner produsert utenfor EU.

Blant tiltakene er å sette opp en «frivillig solidaritets-mekanisme» mellom medlemsland, hvor et land kan flagge at de har mangel på en type medisin og et annet land som har den typen legemiddel på lager kan respondere og gi ut medisinen.

Kommisjonen ser også på muligheten for samlede kjøp av antibiotika i forkant av vinteren, for å sikre tilgang i hele unionen.

Lenger fram

På lengre sikt jobber Det Europeiske Legemiddelbyrå (EMA) med å lage en oversikt over kritiske legemidler etter oppfordringer fra medlemslandene – inkludert Belgia, Frankrike, Spania og Tyskland – for å forbedre forsyningssikkerheten og utvikle en lov om tilgang på de mest kritiske legemidlene.

Listen vil være ferdigstilt innen utgangen av 2023. Når medisinlisten er ferdigstilt, vil det foretas en sårbarhetsvurdering for å fastslå hvilke medisiner det er viktigst å øke produksjonen av. Eventuelle tiltak som gjøres basert på listen vil være gjennomført innen april 2024.

Kommisjonen oppretter også en «Allianse for kritiske legemidler» som skal samle regjeringer, industri og sivilsamfunn, for å koordinere tiltak for å håndtere medisinmangelen og sårbarheter i forsyningskjeden.

– Dette er et direkte svar på Den europeiske unions råds oppfordring i juni 2023 om å sikre tilgjengeligheten av kritiske medisiner og redusere EU’s avhengighet av eksterne kilder, sa Margaritis Schinas, visepresident for “Promoting our European Way of Life”.

Norges deltar i EMA gjennom EØS-avtalen og vil bli påvirket av de nye tiltakene.

ShareAuthor

Håkon Langeland