30 January 2015

EUROCITIES’ årsmøte 2015 arrangeres i København og Malmø

Arial sideview of the bridge with Peberholm in background4.-6. november går årsmøtet til EUROCITIES, nettverket for større, europeiske byer,  av stabelen i Malmø og København. Årsmøtets tematikk er bærekraftig vekst og livskvalitet, og henger nøye sammen med EUs urbane agenda, hvis formål er å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europas byer. Stavanger er assosiert medlem i EUROCITIES.

Årsmøteprogrammet inkluderer rundbordsamtaler, politiske debatter og omvisningsturer i de to vertsbyene. I tillegg vil EUROCITIES dele ut priser rundt temaene urban mobilitet, luftkvalitet, sysselsetting og tiltrekning av investorer.

Program og påmeldingsinformasjon er tilgjengelig via arrangementets hjemmeside.

Share