21 December 2020

Europa klar for den digitale tidsalder: Kommisjonen foreslår nye regler for digitale plattformer

I tråd med en av Europakommisjonens politiske prioriteringer, et Europa rustet for den digitale tidsalder, publiserte Kommisjonen 15. desember 2020 et forslag til reform av rettsakten om digitale tjenester og rettsakten om digitale markeder.

The Digital Services Act package
EU ønsker å ta et oppgjør med dominerende kjempeselskaper og hatprat på nett. Derfor la Europa Kommisjonens ledende visepresident, Margrethe Vestager, også kalt EUs digitale vaktbikkje, frem to omfattende lovforslag som kan få store konsekvenser for de største teknologiselskapene. De to store lovforslagene, Digital Services Act og Digital Markets Act, ble lanserte den 15. desember 2020.

Målsettingen er å sikre like vilkår mellom store, digitale selskaper og små aktører, gi små aktører mulighet til å vokse i det digitale markedet og gi trygghet og åpenhet for forbrukere og bedrifter som bruker de store plattformene og digitale tjenestene fra store selskaper.

Digital Services ActRettsakten om digitale tjenester
Landskapet av digitale tjenester ser vesentlig annerledes ut i dag enn for 20 år siden, da e-handelsdirektivet ble vedtatt. Onlineplattformer spiller nå en avgjørende rolle for den digitale omstillingen. Onlineplattformer spesielt har skapt betydelige fordeler for kunder på tvers av Europa, men disse kan også misbrukes til å spre ulovlig innhold og selge ulovlige varer. Rettsakten om digitale tjenester innebærer bindende forpliktelser som vil gjelde for alle digitale tjenester som tilbyr forbrukere varer, tjenester eller innhold. Det nye regelsettet vil skape en bedre balanse mellom brukerne, onlineformidlerne og offentlige myndigheter sine rettigheter og ansvar i tråd med europeiske verdier, derunder respekt for menneskerettighetene, frihet, demokrati, likestilling og rettsstaten.

Digital Markets Act – Rettsakten om digitale markeder
Rettsakten om digitale markeder tar for seg de negative konsekvensene av en bestemt type oppførsel blant plattformer som fungerer som en “portvakt” eller gatekeeper til EUs indre marked. Dette er plattformer som har en betydelig påvirkning på det indre marked og som er viktige for for bedrifter og forretninger ettersom det er på slike plattformer de ofte når ut til sine kunder. Dette er plattformer som har såpass mye makt at de tidvis fungerer som private regelsettere og som kan være en flaskehalser mellom virksomheter og forbrukere.

Neste skritt
Europaparlamentet og medlemslandene vil nå diskutere Kommisjonens forslag i tråd med EUs alminnelige lovgivningsprosedyre.

  • Les mer om Digital Services Act package her,
    Les pressemeldingen fra EU her

Share