15 November 2012

Europa kommissionens arbetsprogram- EUs agenda för 2013

commission-logo

EU kommissionen har nyligen antagit sitt arbetsprogram för år 2013. Eftersom EU kommissionen är den enda EU institution som kan initiera ny lagstiftning så är arbetsprogrammet en viktigt indikation på vad som kommer att vara på EU:s agenda under nästkommande år.

Kommissionens arbetsprogram är uppdelat i sju delar, fem av dessa fokuserar på ekonomisk tillväxt och jobbskapande:

*En verklig ekonomisk och monetär union

Nya förslag för den europeiska monetära unionen

 

* Den inre marknaden och industripolitiken för främjad konkurrenskraft

Fokus är här på genomförandet av den första och andra inremarknadsakten

 

* Bättre nät för bättre konkurrens

Med bla. nya lagförslag för transportsektorn och energisektorn

 

* Tillväxt för arbetstillfällen

I den har sektionen diskuteras internationaliseringen av den högre utbildning samt en europeisk plattform för att bekämpa svartjobb

 

*Effektiv användning av Europas resurser för att konkurrera bättre

En klimat- och energipolitik før Europa efter år 2030

 

De två övriga sektionerna handlar om EU:s utrikespolik samt justitiepolitik:

 

*Ett säkert och tryggt Europa

Med bl.a nya initiativ för att föhindra vapensmuggling och penningtvätt

 

Ökat EU-inflytande på den globala arenan
Har nämns handelavtal, EU:s utvidning samt FNs milleniummål

 

Sammanfattningsvis kan sagas att  arbetsprogrammet är ett ambitiöst program med 58 förslag till ny EU lagstiftning. Val till Europaparlamentet kommer att hållas år 2014 då kommer även en ny kommission att tillträda. 2013 är därmed den nuvarande kommissionens sista chans att driva igenom ny EU lagstiftning.

Europakommissionens arbetsprogram kan läsas här:

Share