25 February 2015

Europakommisjonen arrangerer konferanse om innovasjon for sunn og aktiv aldring

aktiv og sunn aldring9.-10. mars arrangerer Europakommisjonen i samarbeid med Knowledge for Innovation (K4I) et innovasjonsmøte i Brussel, «European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing». Arrangementet inneholder en rekke tematiske debatter og prosjektverksted, som blant annet dreier seg rundt «The Silver Economy» og IKT-bruk for å møte utfordringer knyttet til eldrebølgen. Innledere under toppmøtet inkluderer blant annet Europakommisjonens helsekommissær, EU-parlamentarikere, nasjonale helseministre og representanter fra næringsliv og FoU-sektoren.

Arrangementsprogrammet er tilgjengelig her, og det er mulig å registrere seg via denne siden.

Share