6 June 2018

Europakommisjonen foreslår plastforbud

 

plastic_strategy_visual

Foto: European Commission

Europakommisjonen følger opp plaststrategien fra januar og foreslår forbud mot en rekke produkter av engangsplast. Lovforslaget tar sikte på å redusere den enorme mengden plastavfall som slippes ut i havene.

I lovforslaget ønsker man å forby de vanligste plastproduktene hvor andre alternativer finnes. Dette gjelder blant annet q-tips, sugerør, tallerkner, ballongpinner, rørepinner og bestikk i plast.

Man ønsker at hvert EU-land skal sette egne nasjonale mål og utarbeide strategier for å redusere andre plastprodukter som plastkopper og matbeholdere. Blant annet ved å innføre høyere avgifter og tilby andre alternativer hvor slike produkter selges og brukes.

For plastikkflasker foreslår Europakommisjonen nasjonale panteordninger. Målet er å resirkulere 90 prosent av alle engangsplastflasker innen 2025.

I tillegg ønsker man å redusere plastutslipp fra fiskeutstyr som i dag står for 27 prosent av plastavfall som dumpes i havet. Fiskeutstyrprodusentene vil bli ilagt høyere avgifter for alle sine produkter med plastikk. Disse midlene skal øremerkes avfallshåndtering og rensing av hav.

Europakommisjonen ønsker å få ferdigbehandlet lovforslaget i Europaparlamentet og Rådet før EU-valget i mai 2019.

Les pressemelding om lovforslaget her.

 

Share