25 January 2017

Europakommisjonen la frem pakke om e-personvern og dataøkonomi

Den digitale pakken med initiativ om personvern og dataøkonomi ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip og justiskommissær Vera Jourova (til høyre). Foto: Europakommisjonen

Den digitale pakken med initiativ om personvern og dataøkonomi ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip og justiskommissær Vera Jourova (til høyre). Foto: Europakommisjonen

10. januar ble den foreløpig siste pakken med initiativ knyttet til EUs digitale indre marked lagt frem av Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip og justiskommissær Vera Jourova. Pakken oppdaterer EUs regelverk for personvern, blant annet med en ny forordning for kommunikasjonsvern, og inneholder også tiltak for å stimulere EUs dataøkonomi.

Forordning erstatter personverndirektivet
Lovpakken om personvern inneholder en ny forordning for elektronisk personvern, som vil erstatte EUs kommunikasjonsverndirektiv fra 2002. Forordningen vil gjelde både tradisjonelle teleoperatører og nye tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger og Skype. Leverandørene er nødt til å ha brukerens samtykke for å kunne lagre data, og vil ellers være nødt til å slette disse.

Reglene for hvordan reklame målrettes mot forbrukerne vil også skjerpes – det skal bli enklere å reservere seg mot elektronisk spam og telefonsalg. Forbrukerne skal også kunne velge høyere eller lavere personvernnivå mot informasjonskapsler (cookies). Overtredelse av reglene vil føre til bøter på opptil fire prosent av årlig omsetning. De nye reglene vil derfor kunne få store konsekvenser for annonseintektene til større teknologiselskaper, skriver Digi.no.

Europakommisjonen fremhever at et tydelig, felleseuropeisk lovverk rundt personvern vil skape forutsigbarhet og tydelighet for digitale næringsaktører.

Tilrettelegging for Europas dataøkonomi
EUs dataøkonomi hadde en anslått verdi på 272 milliarder euro i 2015, og vil kunne sysselsette over 7 millioner mennesker innen 2020. For å realisere dette potensialet ønsker Europakommisjonen å kartlegge hvilke barrierer som hindrer fri flyt av data over grensene i Europa, og iverksette nødvendige tiltak mot urettmessig blokkering av datatrafikk. Europakommisjonen vil også oppdatere regelverket for tilgang og overføring av ikke-personlig, maskingenerert data, ansvarsforhold ved bruk av databaserte produkter og tjenester, samt juridiske uklarheter knyttet til eierskap av data.

Les Europakommisjonens pressemelding om lovpakken her. Se også omtale hos Euractiv og Politico.

 

 

Share